February 16, 2011

Liên hệ công ty theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH TM Trang Trí Nội Ngoại Thất Đông Dương

Địa chỉ: 8 Cây Keo , P. Tam Phú , Q. Thủ Đức , Tp . Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-37260813 Fax: +84-8-54037973
Email : info@garden.vn / info@ngoaithatdongduongl.com
Website : www.garden.vn / www.stone.com.vn/ www.ngoaithatdongduong.com
Skype : le.dong28
Mobiphone : 0913630908
Công Ty TNHH Trang Trí Ngoại Thất Đông Dương
Số 08 Cây Keo - P. Tam Phú - Q. Thủ Đức - Tp. HCM
Tel. : +84-8-37260813 / Fax : 84-8-54037973
Email : info@ngoaithatdongduong.com / info@garden.vn
Web. : www.thietkesanvuon.info / www.garden.vn